Ce facem noi?

Cursurile constituie singura sursă de venit a filialei.

Cursurile şi service oferite de filiala noastră sunt următoarele:
-Curs de prim ajutor – se eliberează certificat recunoscut la nivel european şi legitimaţie;
-Managementul dezastrelor naturale
: kit de supravieţuire, plan familial de salvare de la inundatii, cutremure, incendii, caniculă, ingheţ;
-Cursuri de calificare profesională:
 îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
-Puncte de prim ajutor la evenimente sportive, concerte, etc;
-Serviciu de închirierea echipamente medicale;
-Serviciu de închiriere de Moş (Moş Crăciun);


Misiunea Crucii Roşii
Crucea Roşie Română asistă persoanele vulnerabile în situaţii de dezastre şi de criza. Prin programele şi activităţile sale în beneficiul societăţii, contribuie la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică.


Înafară de cursurile desfăşurate de către Crucea Roşie Sibiu, filiala noastră desfăşoară activităţi de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, activităţi de promovare a tehnicilor de acordare a primului ajutor, strângere de fonduri pentru diferite cazuri medicale, alte tipuri de activităţi ce au ca scop protejarea vieţii şi îmbunătăţirea trailui (mergem săptămânal în caminul de bătrâni de pe str. George Coşbuc, la căminul de copii din Turnu Roşu).